1. Przekręcacie kluczyk do pozycji ON
2. Wciskacie przycisk AUTO i trzymając go wciskacie czterokrotnie przycisk OUTSIDE TEMP. Następnie puszczacie przycisk.
3. To wszystko! Na panelu zostanie wyświetlony kod 00, jeśli nie ma błędów.
Jeśli natomiast są, to patrzymy na poniższe zestawienie:

Kod DTC Element wykrywania Obszar problemowy

00 Normalny – brak błędów

11 Otwórz obwód czujnika INCAR • Czujnik zbliżeniowy • Wiązka lub łącznik między czujnikiem obecności a zespołem sterującym klimatyzacji • Zespół sterujący klimatyzacji

12 Zwarty obwód czujnika INCAR

13 Otwórz obwód czujnika otoczenia • Czujnik otoczenia • Uprząż lub złącze pomiędzy czujnikiem otoczenia i zespołem sterującym klimatyzacji • Zespół sterujący klimatyzacji

14 Zwarty obwód czujnika otoczenia

15 Otwarta temp. Wody czujnik • Temperatura wody. czujnik • Uprząż lub złącze pomiędzy temp. Wody. zespół sterowania czujnikiem i klimatyzacją • Zespół sterujący klimatyzacji

16 Skrócona temp. Wody czujnik

17 Otwórz termistor • Termistor wtykowy • Uprząż lub połączenie między parowaniem. zespół sterowania czujnikiem i klimatyzacją • Zespół sterujący klimatyzacji

18 Zwarty termistor

19 Otwarte lub zwarte temp. potencjometr drzwiowy • Uprząż lub złącze pomiędzy temp. potencjometr drzwi i zespół sterowania klimatyzacją

20 Wadliwa temp. potencjometr drzwiowy • Temp. potencjometr drzwiowy

21 Potencjometr drzwi otwarty lub zwarty • Uprząż lub połączenie między potencjometrem drzwiowym i zespołem sterującym klimatyzacji

22 Potencjometr drzwi w trybie awaryjnym • Potencjometr drzwiowy trybu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *