GK Klimatronic – auto diagnostyka jak sprawdzić błędy usterek

1. Przekręcacie kluczyk do pozycji ON 2. Wciskacie przycisk AUTO i trzymając go wciskacie czterokrotnie przycisk OUTSIDE TEMP. Następnie puszczacie przycisk. 3. To wszystko! Na panelu zostanie wyświetlony kod 00, jeśli nie ma błędów. Jeśli natomiast są, to patrzymy na poniższe zestawienie: Kod DTC Element wykrywania Obszar problemowy 00 Normalny – brak błędów 11 Otwórz […]

Read More